Inteli HR

Aplikacja Inteli HR jest nowoczesnym, wielomodułowym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo – personalnych. System jest odpowiedzią, na potrzeby Klientów w wyniku obserwacji i analiz problemów zgłaszanych w zakresie przepływu informacji oraz strat i błędów, jakie im towarzyszyły.

Proste i intuicyjne rozwiązanie kadrowo – personalne

Inteli HR jest innowacyjną platformą, która ma na celu usprawnienie i automatyzację procesów realizowanych przez działy HR. Jego zadaniem jest również wymiana przetworzonych danych pomiędzy aplikacją, a systemem kadrowo-płacowym.

Program ukierunkowuje przepływ informacji, poprzez rozproszone wprowadzanie danych i scentralizowane ich przetwarzanie, dzięki czemu wpływa na zaoszczędzenie czasu pracowników oraz jego efektywne wykorzystanie. System umożliwia korzystanie z funkcjonalności oraz zgromadzonych danych nie tylko przez dział kadr, ale również przez innych pracowników firmy.

System został oparty o przeglądarkę internetową, dzięki czemu jest dostępny z każdego komputera bez konieczności instalacji oprogramowania. Modułowy charakter pozwala na zastosowanie wybranych funkcjonalności w konkretnych obszarach przedsiębiorstwa. Cechy te czynią Inteli HR intuicyjnym, prostym i wygodnym rozwiązaniem.

Najważniejsze cechy Inteli HR

Rozbudowany system ról i uprawnień użytkowników do konkretnych modułów i działów.

Operacje wykonane w ramach aplikacji skutkują zmianami w systemie kadrowo – płacowym dopiero po migracji danych, dokonanych przez osoby uprawnione.

Rozsyłanie do konkretnych użytkowników wiadomości e-mail przypominających lub informujących o wstrzymaniu określonych procesów w oczekiwaniu na decyzję.

Funkcjonalności poszczególnych modułów Inteli HR

RCP – Rozliczenie Czasu Pracy

Głównym celem tego modułu jest zautomatyzowanie procesu rozliczania czasu pracy oraz naliczania godzin nadliczbowych. W ramach tego segmentu dostępna jest funkcjonalność elektronicznej ewidencji czasu pracy, a także automatyzacja procesu rozksięgowania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzanie szczegółowych informacji dotyczących opisu i kwalifikacji godzin zwykłych oraz godzin nadliczbowych w miejsca powstawania kosztów.

Funkcje realizowane przez moduł RCP

 • planowanie, ewidencja, rozliczenie i zatwierdzenie czasu pracy, a także ewidencja urlopów i nieobecności;
 • możliwość konfiguracji rozkładu czasu pracy dla danego pracownika (podstawowy, równoważny i zadaniowy czas pracy);
 • regulowanie długości okresu rozliczeniowego;
 • automatyczna weryfikacja zgodności planu pracy z zasadami wymaganymi przez Kodeks Pracy;
 • rejestrowanie przez pracowników wniosków urlopowych bezpośrednio w aplikacji;
 • automatyczne powiadomienie poprzez e-mail przełożonego, a następnie akceptacja/odrzucenie wniosku;
 • wprowadzanie zdarzeń nieobecności, które są automatycznie rejestrowane w systemie kadrowo-płacowym;
 • automatyczne naliczanie godzin nadliczbowych – zarówno dobowych, jak i wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, godzin nocnych na podstawie rzeczywistego czasu pracy;
 • dostęp do wielu raportów agregujących dane dotyczące czasu pracy.

Karty Pracy

Moduł umożliwia szczegółowe rozliczenie czasu pracy w ujęciu jakościowym i godzinowym. Dzięki ewidencji kontraktów oraz pracy w ramach tychże kontraktów, daje możliwości wprowadzania planów, co pozwala na ustalanie rozbieżności opóźnień czasowych oraz różnic ilościowych. Karty Pracy to funkcjonalność, która rozszerza mechanizmy modułu RCP.

Funkcje realizowane przez moduł Karty Pracy

 • ewidencja zawieranych kontraktów;
 • wykaz czasu pracy w ramach wprowadzonych kontraktów;
 • wprowadzanie harmonogramu dotyczącego wykonywania działań w określonych zakresach dat oraz możliwość tworzenia zestawień z rzeczywiście zewidencjonowanymi danymi na Kartach Pracy.

E-teczki

Komponent ten umożliwia przechowywanie akt pracowników w formie elektronicznej wraz z informacją o ich terminowości. Dodatkowo pozwala na raportowanie zestawień braków w dokumentacji, oraz upływającego terminu ich ważności. Funkcjonalności te zdecydowanie usprawniają ewidencjonowanie dokumentów pracowniczych.

Funkcje realizowane przez moduł E-teczki

 • masowe zasilanie systemu w Paski Płacowe i RMUA pracowników;
 • przypomnienie poprzez wiadomość e-mail, o zbliżającym się upływie terminu ważności poszczególnych dokumentów;
 • specjalne raporty umożliwiające import dokumentów do Inteli HR;
 • raporty o brakach w teczkach pracowników.

Szkolenia

Moduł, którego celem jest wspomaganie procesu zarządzania szkoleniami pracowników. Dzięki temu aplikowanie, kierowanie pracowników na szkolenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, jest proste oraz intuicyjne. Ponad to pozwala również na raportowanie i ewidencję szkoleń.

Funkcje realizowane przez moduł Szkolenia

 • wnioskowanie o szkolenia do przełożonego – akceptację lub odrzucenie złożonych wniosków;
 • kierowanie pracowników na szkolenia;
 • rejestrację ocen uczestników  szkolenia – prowadzącego, firmy szkoleniowej oraz samego szkolenia;
 • ewidencjonowanie trenerów i firm szkoleniowych realizujących poszczególne szkolenia.

Rekrutacja

Rozwiązanie to wspiera działy HR przede wszystkim w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji. Umożliwia ewidencjonowanie zgromadzonych dokumentów z danymi kandydatów.

Funkcje realizowane przez moduł Rekrutacja

 • wprowadzanie procesów rekrutacyjnych z możliwością dodawania stanowisk, na które prowadzona jest rekrutacja;
 • dodawanie kolejnych kandydatów oraz rejestrację i elektroniczną ewidencję dostarczonych przez nich dokumentów;
 • ewidencjonowanie statusu rekrutacji.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Moduł ten umożliwia wprowadzenie danych dotyczących świadczeń socjalnych, daje możliwość wnioskowania, akceptacji oraz przyznawanie tychże świadczeń pracownikom.

Funkcje realizowane przez moduł ZFŚS

 • składanie wniosków o przyznanie świadczenia przez pracownika lub przez przełożonego w jego imieniu;
 • akceptowanie bądź przyznawanie świadczenia bez złożonego wniosku;
 • rejestrowanie kryteriów przyznawania świadczeń dla poszczególnych pracowników (np. dochody na członka rodziny czy liczba dzieci);
 • dowolność w tworzeniu niezależnych budżetów, w ramach budżetów klas świadczeń, a każda z tych grup niezależnie raportuje o stanie wykorzystania budżetu.

Wymiana danych

Dzięki oznaczeniu odpowiednich elementów kadrowych w systemie SYMFONIA KADRY I PŁACE, daje możliwość udostępniania ich w platformie Inteli HR.

Funkcje realizowane przez moduł Wymiana danych

 • edycja wartości elementów kadrowych uprzednio zdefiniowanych w systemie SYMFONIA KADRY I PŁACE;
 • dodawanie, usuwanie oraz zmiany wartości tych elementów kadrowych oznaczonych w systemie SYMFONIA KADRY I PŁACE jako Inteli HR.

Wyposażenie

Moduł wspomaga zarządzanie wyposażeniem, które przekazywane jest pracownikom. Pozwala tworzyć ewidencję, a oprócz tego także zgłaszanie usterek.

Funkcje realizowane przez moduł Wyposażenie

 • definiowanie grup wyposażenia oraz wyznaczanie nadzorców, niezależnie dla każdej z grup;
 • możliwość raportowania usterek,
 • automatyczne powiadomienia e-mail nadzorców o raportowanych usterkach;
 • widok historii z wykorzystaniem sortowania po pracownikach i elementach wyposażenia.

Do pobrania:

Folder Inteli HR

Ulotka Inteli HR

Zapoznaj się z licencją programu Inteli HR

Licencja Inteli HR

Dowiedz się więcej

czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij