Wypróbuj KSeF w Comarch ERP Optima

 

Skorzystaj z bezpłatnego okresu wymiany danych z KSeF do 31 marca 2024 roku!

Zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązek wymiany e-Faktur zostanie wprowadzony 1 lipca 2024, przy czym
podatnicy zwolnieni z VAT na przygotowanie do nowego systemu będą mieli czas do 1 stycznia 2025 r. Warto już teraz przetestować działanie integracji z KSeF.

Czym jest e-Faktura?

Jest to faktura ustrukturyzowana w XML. Zawiera pozycje (pola), które mogły występować dotychczas na tradycyjnej fakturze (są one określone w art. 106e ustawy o VAT) oraz inne pola nieobowiązkowe, które występują w obrocie gospodarczym. Dla wszystkich rodzajów faktur występuje jedna struktura e-Faktury.

W obecnym, początkowym okresie, faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym, jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych (np. w formacie PDF). Odbieranie e-Faktur przy użyciu KSeF obecnie wymaga akceptacji odbiorcy takiej faktury.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z KSeF?

 • Zmniejszenie kosztów oraz brak obowiązku archiwizowania faktur papierowych – faktury są przechowywane i archiwizowane
  w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach informatycznych przedsiębiorców.
 • Usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury i tym samym ograniczenie błędów na dokumentach.
 • Zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe – cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników. Koniec wysyłania faktur papierowych lub w PDF jako załącznik do maila.
 • Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura
  będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.
 • Brak duplikatu faktur – nie ma możliwości zagubienia lub zniszczenia faktury.
 • Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stały dostęp kontrahenta do faktur w KSeF.
 • Natychmiastowe dostarczenie faktury do kontrahenta – fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną i doręczoną w dniu
  jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Skrócony termin na zwrotu podatku VAT (z 60 do 40 dni).
 • Ujednolicony sposób korygowania danych – błędy na fakturach przesłanych do KSeF będą mogły być poprawione wyłącznie poprzez faktury korygujące, znikną noty korygujące.

Użytkownicy systemów Comarch ERP, mają możliwość wysyłki faktur do Krajowego Systemu e-Faktur na:

 • środowisko demonstracyjne;
 • środowisko produkcyjne;

Wysyłka faktur na środowisku Demo służy do przygotowania Firmy do planowanej od 2024 roku obligatoryjności systemu KSeF.
UWAGA! Wysłanie faktury na środowisko produkcyjne zaś jest jednoznaczne z wprowadzeniem takiej faktury do obiegu gospodarczego i należy go dokonywać w sposób rozważny.

 

Zapraszamy więc do korzystania z intuicyjnego rozwiązania KSeF w Comarch ERP.

Skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Aby skorzystać z darmowej komunikacji z KSeF wystarczy odpowiednio skonfigurować system, zgodnie z informacjami udostępnionymi przy wydaniu nowej wersji na rynek systemów ERP.

Korzystanie z wymiany danych w KSeF w Comarch ERP pozwoli ostatecznie m.in. na:

 • generowanie, wysyłkę jak i odbiór e-Faktur do/z KSeF;
 • przekazywanie innych informacji z KSeF do systemu ERP jak np. unikalny numer e-Faktury (KSeF) czy UPO;
 • możliwość automatycznego przekazywania informacji do odbiorcy o wystawionej fakturze w KSeF;
 • realizację uwierzytelnienia metodami: profil zaufany, podpis kwalifikowany, pieczęć kwalifikowana, token.

 

W okresie promocyjnym do 31.03.2024 funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna.

Skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Pobierz ulotkę Comarch KSeF

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.