POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe.
 2. Map Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Leśna 5b (dalej: „Map Solutions”), właściciel Serwisu internetowego www.mapsolutions.pl szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Map Solutions Sp. z o.o.
 3. Map Solutions pełni funkcję Administratora danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji oferowanych przez siebie usług.
 4. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Map solutions odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.
 6. Zbieranie danych osobowych
 7. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, Map solutions zawsze wyjaśnia, dlaczego ich potrzebuje. Zbierane są tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnego celu ich przetwarzania.
 8. Map solutions będzie gromadziła dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, przedstawianych przed lub w trakcie pozyskiwania danych i nie będzie ich wykorzystywał w sposób wykraczający poza te cele.
 9. Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Map solutions podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

III. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem albo uzasadnionym interesem prawnym Map solutions.

 1. Bezpieczeństwo danych
 2. Map solutions podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych.

2.Map solutions przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.

 1. Wszelkie działania Użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne i niezgodne z prawem mogą doprowadzić do zablokowania Użytkownika/sesji.
 2. Linki do stron osób trzecich

Na stronie www.mapsolutions.pl mogą być zamieszczone linki do stron internetowych osób trzecich np. You Tube, Facebook, Instagram. Map Solutions nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich w zakresie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zaleca się zatem zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich i przed podaniem danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie przez Państwa z Serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać z serwisu i nie przekazywać danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W zależności od relacji z Map Solutions, jaka będzie Państwa łączyła w związku z korzystanie z serwisu www.mapsolutions.pl, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych i w różnych celach. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 1. Administrator danych osobowych

Map solutions sp. z o. o. (dalej: Map solutions) z siedzibą w Legionowie przy ul. Leśna 5b wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267503, NIP: 5361808393.

Z administratorem można się kontaktować na adres email rodo@mapsolutions.pl bądź pisemnie: ul. Leśna 5b, 05-120 Legionowo.

 1. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

W związku korzystaniem z serwisu, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Usługa lub funkcjonalność, w związku z którą przetwarzane są dane osobowe  Cel przetwarzania     Podstawa prawna    Okres przetwarzania
Kontakt z Map Solutions Umożliwienia Państwu komunikowania się z Map Solutions. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zapytania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, lub złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
Przetwarzanie danych w ramach profilu Map Solutions na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, na kanale YouTube Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale, prowadzenie innych działań informacyjnych o wydarzeniach, promowanie działalności Map Solutions w celach analitycznych, statystycznych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Map Solutions polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o nadchodzących wydarzeniach. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

III. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których mają zostać lub zostały zebrane.

 1. Jakie przysługują uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z niniejszych praw, prosimy o poinformowanie o tym fakcie pisząc do nas mailowo na adres: rodo@mapsolutions.pl.

 1. Kto może być odbiorcą danych?
 2. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z www.mapsolutions.pl mogą być przekazywane przez Map Solutions podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, prawne, marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, wyłącznie w sytuacjach, w jakich administrator będzie zobowiązany prawnie do ich udostępnienia.
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Map Solutions może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Map Solutions będzie przekazywać dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w zakresie podmiotów przetwarzających dane, a mających siedzibę w USA (Google Inc.), Fundacja współpracuje z firmami uczestniczącymi w programie Data Privacy Framework. Więcej informacji: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij