26.05.2020

JPK_V7 – poznaj wyzwania stojące przed Twoim oprogramowaniem

Od 1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7

To już ostatnia chwila, by wdrożyć odpowiednie rozwiązania, które dostosują system oprogramowania w Państwa firmie do poprawnej ewidencji transakcji w programach handlowych i finansowo-księgowych na potrzeby deklaracji JPK_V7?

W szczególnie trudnej sytuacji mogą być podatnicy, którzy dla swoich transakcji sprzedażowych wystawiają ręcznie lub za pomocą arkuszy kalkulacyjnych wiele faktur w miesiącu. 

Jest to istotne, ponieważ każda firma wystawiająca duże ilości faktur (od kilku miesięczne wzwyż) musi posiadać mechanizm informatyczny pozwalający uniknąć błędów i wydatnie skrócić czas wystawienia faktury.

Czym jest JPK_V7

Jest to całkowicie nowa deklaracja podatkowa zawierająca znacznie więcej informacji niż dotychczasowa deklaracja VAT oraz raport JPK_VAT.

Celem wprowadzenia pliku JPK_V7 jest wyeliminowanie konieczności wypełniania i wysyłki zarówno pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Zamiast kilku źródeł informacji, fiskus otrzyma jeden plik z połączonymi danymi – JPK_V7, czyli wiążącą deklarację podatkową o skutkach prawnych i fiskalnych dla składającego ją przedsiębiorcy.

Elementy nowego JPK_V7 określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988). 

W myśl przepisów zawartych w tym rozporządzeniu, plik JPK_V7 składać się będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, w której przewidziano nowe pola, które muszą zostać uwzględnione w stosowanych programach handlowych i finansowo księgowych. Przedsiębiorca musi więc stosować w nowej deklaracji JPK_V7 obowiązkowe oznaczanie towarów i usług (m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży).

Programy zobowiązane są również do wskazania czy transakcja sprzedaży jest objęta obowiązkiem Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz czy dana transakcja sprzedaży zawiera określone grupy towarów wrażliwych.

Oznaczenia identyfikujące dostawy poszczególnych towarów oraz świadczonych usług – lista kodów 
Nazwa towaru lub usługi Obowiązkowe oznaczenie
Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 01
Towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11). 02
Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. 03
Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 04
Odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. 05
Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15
do ustawy o VAT.
06
Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10. 07
Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. 08
Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.). 09
Budynki, budowle i grunty. 10
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 11
Usługi niematerialne: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. 12
Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. 13
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. SW
Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT. EE
Transakcje, w których zachodzą powiązania miedzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługę. TP
WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej. TT_WNT
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej. TT_D
Świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marży. MR_T
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży. MR_UZ
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). I_63
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu. B_SPV
Dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon. B_SPV_DOSTAWA
Usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia. B_MPV_PROWIZJA
Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności. MPP

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Nazwa dowodu sprzedaży Obowiązkowe oznaczenie
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. RO
Dokument wewnętrzny. WEW
Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (wystawiona do paragonu). FP

Ewidencja zakupu – oznaczanie dowodów nabycia

Ewidencja zakupu, w odróżnieniu od ewidencji sprzedaży, nie będzie posiadała specjalnych oznaczeń identyfikujących nabycie poszczególnych towarów czy usług. Wprowadzony zostanie jednak obowiązek odpowiedniego oznaczania dowodów nabycia.

Nazwa dowodu nabycia Obowiązkowe oznaczenie
Faktura VAT RR VAT_RR
Dokument wewnętrzny WEW
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń MK

Przy takiej skali nowych wymagań stawianych podatnikom przez Urzędy Skarbowe, ręczne wprowadzanie tych danych, to ogromny nakład pracy osób zajmujących się wystawianiem faktur oraz ryzyko popełnienia kosztownych błędów. Komfort całości operacji tworzenia plików JPK_V7 zapewni jedynie zautomatyzowanie tego procesu.

Chcesz poznać skalę wyzwań, jakie stoją przed Twoją firmą, obejrzyj webinaria SAGE:
  • Poznaj możliwości najnowszych wersji modułów Sage Symfonia Finanse i Księgowość – TUTAJ
  • Sage Symfonia ERP Handel gotowy na JPK V7 – wersja 2020.4 –  TUTAJ

Co wprowadzenie JPK_V7 zmienia w oprogramowaniu?

Dostosowanie programów księgowych i handlowych do generowania nowych plików JPK_V7 zakłada wprowadzenie w nich:

– rozpoznania towarów i usług wymagających zgłoszenia,

– wykrycia procedur VAT, które wymagają raportowania,

– wyselekcjonowania dokumentów wymagających oznaczenia transakcji sprzedaży,

– rozpoznawania faktur zawierających towary i usługi wrażliwe,

– poprawnego przygotowania deklaracji JPK_V7 i jej późniejszej weryfikacji wraz z szybką korektą ewentualnych błędów, na którą podatnik ma jedynie 14 dni od dnia powiadomienia o błędach przez Urząd Skarbowy.

Dlaczego w związku z wprowadzeniem JPK_V7 należy zadbać o aktualne oprogramowanie?

Firmy muszą zadbać aby wszystkie dane niezbędne do wygenerowania nowej deklaracji JPK_V7 sprawnie przenosiły się między systemem sprzedaży a programem generującym te deklaracje. Ze względu na konieczność zadbania o wysoką jakość przenoszonych danych i krótki czas na naprawę ewentualnych błędów (14 dni), ręczne przenoszenie danych lub ich sprawdzanie oznacza dodatkową pracę dla księgowości wraz z ryzykiem popełnienia kosztownych w skutkach błędów. Każda wskazana przez Urząd Skarbowy nieścisłość (np. źle użyty numer faktury lub przypisanie transakcji do odpowiedniej kategorii), która nie zostanie poprawiona w terminie 14 dni, wiąże się z automatycznie naliczaną karą w wysokości 500 zł.

Prowadzących działalność gospodarczą czeka więc:

  • Wymiana lub aktualizacja dotychczasowego oprogramowania na to, które będzie wspierać nowy mechanizm ewidencjonowania i rozliczeń. Pełną ofertę rozwiązań informatycznych przedstawią Państwu nasi handlowcy.
  • W przypadku stosowania indywidualnych rozwiązań programistycznych oznacza to konieczność rozbudowy mechanizmów wymiany danych między programami obsługi sprzedaży i rozliczeń podatkowych. Jest to o tyle ważne, że ich możliwości muszą być rozszerzone i gotowe już od 1 lipca 2020.

W przypadku przygotowania oprogramowania do JPK_V7 zachęcamy do wcześniejszego rozpoczęcia prac by zapewnić Państwu komfort i możliwość kompleksowego wdrożenia z pełnym uwzględnieniem potrzeb firmy. Aby uniknąć problemów ze spiętrzeniem zleceń, które nastąpią przed terminem obowiązywania nowych przepisów podatkowych zachęcamy do rozmowy a jeśli jest potrzeba to również do spotkania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij