25.06.2019

Sprawozdanie finansowe – ostatni dzwonek!

To już ostatni dzwonek, na przygotowanie sprawozdania finansowego!

Kto powinien sporządzić sprawozdanie?

Obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania mają firmy, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe (zgodnie z ustawą o rachunkowości). Objęte tym obowiązkiem są także te podmioty, które dobrowolnie wybrały taki właśnie sposób ewidencjonowania.

Dotyczy to spółek kapitałowych, osobowych, ale także osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Istotnym faktem jest także to, jaka metoda ewidencjonowania przychodów oraz kosztów funkcjonuje w przedsiębiorstwie.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Bilans – stany aktywów oraz pasywów na dzień kończący bieżący, a także poprzedni rok obrotowy.

Rachunek zysków i strat – przychody, koszty, zyski, a także straty (wykazuje się je oddzielnie) oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w bieżącym i poprzednim roku obrotowym.

Informacje dodatkowe – wprowadzenie do sprawozdania, które zawiera politykę rachunkowości, metody wycen oraz zmian w stosunku do ubiegłego roku, ale również dodatkowe informacje i specjalne objaśnienia (np. dotyczące rachunku zysków i strat), dane dotyczące pracowników i inne istotne dla sprawozdania kwestie.

W odniesieniu do określonych podmiotów, ze względu na charakter działalności gospodarczej, formę prawną lub jej wielkość, włączając w to:

 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Co jeszcze należy dołączyć do sprawozdania?

 • uchwałę zatwierdzającą dokumenty
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta, w sytuacji gdy sprawozdanie to podlegało badaniu
 • wymagane dla niektórych form działalności sprawozdanie z działalności

Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe?

Na sporządzenie sprawozdania finansowego firma ma 3 miesiące, od dnia bilansowego, jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten przypada na 31 marca.

Kolejny etap to przedstawienie sprawozdania odpowiednim organom – walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, właścicielowi jednoosobowej działalności gospodarczej. Podmioty te muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku gdy rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym – do 30 czerwca.

Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego (KRS). W tym roku do 15 lipca (rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym).

Wątpliwości dotyczące sprawozdania finansowego? Zapraszamy na bezpłatne webinarium

27 czerwca 2019 w godzinach 10-11, odbędzie się bezpłatne webinarium poświęcone e-sprawozdaniom. Poprowadzą je: dr Marta Kostrzewa – biegły rewident oraz Bogdan Zatorski – ekspert konsultingu biznesowego Sage.

Zagadnienia, które będą poruszane na webinarium:

 • Identyfikator NIP / KRS – co wybrać?
 • Terminy składania? Zatwierdzone czy nie?
 • Co z opinią biegłego?
 • Jakie podpisy elektroniczne są poprawne?
 • Jaka kolejność podpisów jest poprawna?
 • Jakie załączniki do sprawozdania?
 • Którą wersję (pierwszą / ostateczną / obie) składać do KRS?
 • Kto i w jaki sposób zatwierdzić ma e-Sprawozdanie?
 • Gdzie składa sprawozdanie fundacja bez wpisu w KRS przedsiębiorców?
 • Co zrobić, kiedy zarząd nie chce podpisać pliku xml?

Tutaj znajduje się formularz, który prosimy wypełnić, aby móc uczestniczyć w wydarzeniu.

 

Jesteś potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym

lub z biurem: biuro@mapsolutions.pl / tel. (22) 670 96 96.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij