02.07.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

Nowa ustawa, która wprowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), to szereg obowiązków dla przedsiębiorców, które wynikają z uruchomienia oraz wdrożenia tego systemu. Przepisy wprowadziły również szereg sankcji za nieprzestrzeganie zasad.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to oznacza?

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa finansowego. Program jest powszechny i zakłada wpłaty od pracownika oraz pracodawcy. Gromadzone prywatne oszczędności osób zatrudnionych, będzie można wykorzystać po osiągnięciu 60. roku życia.

Pracownicy będą przypisywani do programu automatycznie, jeśli są w wieku od 19 do 55 lat. Możliwe jest jednak zrezygnowanie z uczestnictwa w programie, a wystarczy do tego złożenie oświadczenia o rezygnacji.

Kto i od kiedy ma obowiązek utworzenia PPK

Obowiązek wprowadzenia PPK rozłożony jest w czasie. Przedsiębiorstwa będą przystępować do niego stopniowo, a data startu zależy od ilości zatrudnionych pracowników. W pierwszej kolejności temu obowiązkowi podlegać będą firmy z największą liczbą zatrudnionych osób.

Podmioty, które zatrudniają minimum 250 pracowników (wg stanu na 31.12.18), mają obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, jako pierwsze. Graniczną datą jest 1 lipca 2019, na zawarcie umowy o prowadzeniu PPK jest jednak czas do 10 dnia miesiąca, który nastąpi po upływie 3 miesięcy od tej daty, czyli w październiku 2019.

Mniejsze przedsiębiorstwa będą przystępowały do programu zgodnie z poniższymi terminami:

  • minimum 50 pracowników (wg stanu 30.06.19) – od 1 stycznia 2020 r;
  • minimum 20 osób (wg stanu 31.12.20) – od 1 lipca 2020 r.;
  • pozostałe podmioty, także jednostki sektora finansów publicznych – od 1 stycznia 2021 r.

Współfinansowanie PPK

PPK to program, który współfinansują pracownicy i pracodawca. Wysokość tychże wpłat ustalona jest procentowo, na minimalnym poziomie. Kwotę tę można podnieść do górnego, ustalonego limitu, ale wtedy wysokość wpłat dla pracownika i pracodawcy będzie różna.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracownika

Wpłata podstawowa to minimum 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK. Istnieje możliwość wpłat dodatkowych na poziomie maksymalnie 2% wynagrodzenia uczestnika.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę

Wpłata podstawowa to minimum 1,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK oraz możliwa dodatkowa wpłata na poziomie maksymalnie 2,5% wynagrodzenia uczestnika.

Sankcje w ramach PPK

Ustawodawca przewidział różnego rodzaju sankcje za brak Pracowniczego Planu Kapitałowego lub unikanie zawierania umów o jego utworzeniu, a także zarządzanie nim. Jeśli pracodawca nakłoni pracowników do zrezygnowania z udziału w tymże programie – również spotka się z karą.

Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku i nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie, może liczyć się z grzywną na poziomie nawet 1,5% wysokości funduszu wynagrodzeń (w danym roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu). Wysokie kary obowiązują także tych, którzy uchylają się od obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Tutaj grzywna zaczyna się od 1 000 zł, ale maksymalna kwota to 1 000 000 zł. Taką karą mogą zostać objęte podmioty, które:

  • nie dopełniły obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie lub dokonania wpłat do PPK (w przewidzianym przepisami terminie);
  • zgłoszą nieprawdziwe dane albo udzielą w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień albo odmówią ich udzielenia lub nie zgłoszą wymaganych ustawą danych;
  • nie prowadzą dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Jeśli pracodawca nakłoni pracowników do rezygnacji z tego programu, podlega karze w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń. Przewidziana jest również grzywna dla osób, które nie posiadają uprawnień do PPK, a mimo to będą posługiwały się w ramach prowadzonej działalności lub reklamy, określaniami takimi jak: „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK”. Ta sama sankcja dotyczy naruszenia zakazu akwizycji.

Rozwiązania systemowe do PPK – Sage i Comarch

Do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych przydatne będzie oprogramowanie, które pomoże w zarządzeniu tym tematem, poniżej opisaliśmy propozycje Sage i Comarch.

Sage Kadry i Płace w wersji 2020

W najbliższym czasie zaplanowane jest wydanie Sage Kadry i Płace w wersji 2020. Kluczową zmianą w tym produkcie, jest wprowadzenie możliwości naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem wpłat na rzecz PPK. Pracodawca będzie miał możliwość rejestrowania informacji dotyczących pracowników, którzy przystąpią do PPK, a także wysokości kwot zadeklarowanych składek członkowskich. Jeśli pracownik zdecyduje o rezygnacji, będzie można wprowadzić dane dotyczące daty tegoż wystąpienia.

Obsługa PPK będzie rozwijana także m.in. o komunikację z instytucjami finansowymi poprzez wymianę plików tekstowych. e-Teczka zostanie dostosowana do aktualnych wymogów prawnych, a kwestionariusze osobowe – do wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które obowiązują od 4 maja 2019.

Comarch PPK Standalone

Firma Comarch wprowadziła już specjalną aplikację, której zadaniem jest obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie jest zintegrowane z Comarch ERP HR, ale ma możliwość współpracy z innymi systemami kadrowo-płacowymi. Aplikacja działa więc samodzielnie, bez względu na wykorzystywane w firmie oprogramowanie.

Kluczowymi funkcjonalnościami Comarch PPK Standalone jest ewidencjonowanie danych uczestników programu, comiesięczne naliczanie składek oraz przesyłanie danych do wybranych instytucji finansowych. Więcej informacji publikowaliśmy w tym wpisie.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zakupu licencji prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub kontakt z biurem: biuro@mapsolutions.pl lub tel. (22) 670 96 96.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij