Rozwiązania mobilne

Rozwiązania mobilne firmy Comarch to nowoczesne narzędzia na urządzenia typu smartfony, tablety wspierające kluczowe procesy firmy: sprzedaż, magazyn, kopie zapasowe i Business Intelligence.

 

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży

do góry

Kierownik Sprzedaży to rozwiązanie mobilne dla dyrektorów i kierowników sprzedaży umożliwiająca sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu poprzez:

 • szybki sposób planowania, przeplanowywania, potwierdzania i odrzucania działań pracownikom,
 • optymalizacja tras, podczas planowania działań,
 • podgląd działań wykonanych przez pracowników w Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras,
 • dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy), wymaganych do raportowania pracy pracowników,
 • sprawną komunikację z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
 • zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami.

 

 

Comarch ERP Mobile Sprzedaż

do góry

Sprzedaż to rozwiązanie mobilne oferująca szeroki wachlarz funkcjonalności usprawniających pracę przedstawicieli handlowych przede wszystkim poprzez:

 • dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem,
 • przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu preselling (przyjmowanie zamówień i ofert u klienta),
 • przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu vanselling (realizacja transakcji sprzedaży u klienta), poprzez wystawienie faktur, paragonów lub wydań zewnętrznych z drukowaniem lub fiskalizacją dokumentów,
 • drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z podpisem klienta na drukarkach laserowych,
 • wysyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów,
 • wykorzystanie różnych typów elementów wizyt handlowych, co umożliwia zastosowanie aplikacji praktycznie w każdej branży,
 • rejestrowanie spotkań i kontaktów telefonicznych dostarczając tym samym pełnej informacji do centrali o wszystkich działaniach podjętych z klientami,
 • realizację działań zaplanowanych przez kierownika w Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży,
 • rejestrowanie tras przejazdów oraz wykorzystania komunikatora do kontaktu między pracownikami,
 • planowanie nowych oraz przeglądanie już zrealizowanych działań w aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu przez przeglądarkę.

 

 

Comarch ERP e-Pracownik

do góry

Comarch ERP e-Pracownik to rozwiązanie mobilne do zarządzania m.in. czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem kadrowo-płacowym w Comarch ERP Optima.

Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.

Comarch ERP e-Pracownik może być zainstalowany na lokalnym komputerze Użytkownika lub w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Comarch ERP e-Pracownik to:
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • widok grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • funkcje związane z zarządzaniem:
  • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
  • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
  • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

 

iBard24

do góry

iBard24 to wydzielona specjalnie dla Twojej Firmy przestrzeń dyskowa w chmurze Comarch, na której możesz bezpiecznie przechowywać swoje dane.

Sprawdzona przez tysiące Klientów usługa uchroni Cię przed ryzykiem utraty danych, a automatyczna archiwizacja plików pochodzących z systemów do zarządzania firmą, czy tez komputerów i smartfonów pracowników, zapewni Ci spokój i gwarancję odzyskania plików w sytuacji awaryjnej.

Funkcje biznesowe

 • Bezpieczna kopia Twoich plików i baz danych w chmurze
  Zabezpieczaj regularnie najcenniejsze informacje firmy. Raz utracona baza danych jest często nie do odzyskania.
 • Dostęp do danych ze wszystkich Twoich urządzeń
  Zarządzaj swoimi danymi za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych.
 • Sam decydujesz kto ma dostęp do firmowych plików
  Przydzielaj współpracownikom dowolną przestrzeń dyskową, w ramach swojego konta, nadając im indywidualne uprawnienia odczytu i zapisu.

 

 

Comarch ERP iFaktury24

do góry

Comarch ERP iFaktury24 to niezwykle funkcjonalny system dedykowany małym firmom, które potrzebują kompleksowego narzędzia służącego do ich obsługi. Rozwiązanie pozwoli Ci na wystawianie dokumentów handlowych, kontrolę stanów magazynowych, prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, a także umożliwi wystawianie towarów na sprzedaż we własnym sklepie internetowym lub w galerii handlowej wszystko.pl. System dostępny jest w pakietach dostosowanych do potrzeb firm o różnych profilach działalności.

Comarch ERP iFaktury24 został stworzony tak, by obsługa Twojego przedsiębiorstwa była możliwa w dowolnym miejscu i czasie – system dostępny jest przez przeglądarkę internetową, możesz z niego korzystać na komputerze tablecie lub smartfonie. Intuicyjność działania sprawia, że jego obsługa to przyjemność a wystawianie dokumentów trwa zaledwie kilka sekund. Załóż konto i przekonaj się że praca z Comarch ERP iFaktury24 jest naprawdę komfortowa!

 

 

Mobile Sales Force

do góry

handlowych. Wspiera handlowca w codziennej pracy, przyśpiesza i automatyzuje procesy. Pozwala osiągać coraz lepsze wyniki sprzedażowe dzięki bieżącemu dostępowi do danych o Klientach(360°view), transakcjach, zamówieniach czy należnościach. Umożliwia łatwiejsze egzekwowanie działań promocyjnych w punktach sprzedaży dzięki modułom takim jak asset tracking, zarządzanie materiałami POS oraz ankiety. Bezbłędnie prowadzi do celu najszybszą i najbardziej optymalną trasą dzięki modułowi trasówek z prezentacją na mapach i geolokalizacją punktów sprzedaży.

Funkcjonalności rozwiązania mobilne Sales Force:

 • Karta Klienta
  Możliwość podglądu i aktualizacji danych klientów (obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego) oraz dostęp do historii współpracy z klientem.
 • Należności
  Funkcjonalność umożliwia przeglądanie zaległych faktur klientów w momencie wykonywania wizyty lub bezpośrednio na karcie klienta. Niezapłacone faktury mogą być importowane bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego.
 • Karta produktu
  Dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, danych logistycznych, cenników oraz zdjęć produktu.
 • Rejestracja kontaktów z Klientem
  Rejestrowanie kontaktu z klientem, czyli wizyty. Sam układ wizyty i jej elementy są definiowane przez administratora biznesowego po stronie klienta. Wizyty mogą być różnicowane pod względem elementów, ich obowiązkowości czy ustalonych parametrów – kategoryzacji klienta, kanału sprzedaży, itp.
 • Kalendarz i zarządzanie trasami
  Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. PH może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji. Gotowa trasówka może być od razu zaprezentowana na mapie cyfrowej.
 • Ankiety i zadania
  Gotowe raporty na podstawie danych wymienianych w dokumentach EDI. Funkcjonalność udostępnia użytkownikowi możliwość wypełniania zdefiniowanych wcześniej ankiet i zadań. Ankiety i zadania służą m.in. do przeprowadzania merchandisingu, badania konkurencji czy cen na półce.
 • Materiały POS
  Zarządzanie materiałami POS pozwala pracownikowi na rejestrację wydania, obecności, instalacji i deinstalacji materiałów POS i środków trwałych zdefiniowanych w systemie.
 • GPS
  Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją, np. przy wykonywaniu wizyty, synchronizacji.
 • Nieobecności
  Funkcjonalność umożliwia rejestrację obecności krótko i długoterminowych. Po rejestracji nieobecność taka trafia do przełożonego do akceptacji.
 • Powiadomienia
  Możliwość powiadamiania użytkownika o ważnych zdarzeniach za pomocą paska powiadomień, np. o nowych wiadomościach, niezamkniętych dniach pracy, nie wprowadzonej informacji o stanie licznika km, czy wyłączonym odbiorniku gps w urządzeniu (gdy jest on wymagany).
 • Raporty
  Aplikacja zawiera szereg predefiniowanych raportów dostępnych dla przedstawiciela handlowego. Są to raporty sprzedażowe (po asortymencie, klientach, hurtowniach), marketingowe (z realizacji ankiet i zadań), z realizacji trasówki oraz realizacji targetów sprzedażowych i jakościowych.
 • Zamówienia
  Możliwość rejestracji zamówień podczas wizyty u klienta. Przedstawiciel podczas ich składania ma na urządzeniu mobilnym dostęp do aktualnych stanów magazynowych i cen dostępnych produktów, czy warunków handlowych klienta.
 • Targety
  Aplikacja umożliwia przypisywanie przedstawicielom zarówno targetów sprzedażowych, jak i jakościowych. Ich realizacja może być na bieżąco śledzona na urządzeniu mobilnym oraz przez przełożonych.
 • Baza wiedzy
  Stały i łatwy dostęp do wszelkich niezbędnych materiałów sprzedażowych i promocyjnych. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel ma zawsze wszystkie informacje pod ręką – na swoim urządzeniu mobilnym.
 • Promocje
  Aplikacja powiadamia w czasie wizyty u klienta o obowiązujących promocjach. Przedstawiciele mogą rejestrować promocyjne zamówienia i wydawane w związku z nimi benefity.
 • Merchandising
  Funkcjonalność pozwala przedstawicielom egzekwować podczas wizyty w punkcie sprzedaży wymogi i standardy w zakresie dystrybucji i ekspozycji produktów.
 • Zarządzanie flotą
  Możliwość rejestracji wykorzystania samochodów przez przedstawicieli, monitorowania napraw oraz innych zdarzeń. Automatyczne powiadomienia o zbliżających się przeglądach rejestracyjnych i gwarancyjnych.
 • Koszty
  Aplikacja umożliwia przedstawicielom rejestrację ponoszonych w trakcie pracy wydatków. Zarejestrowane koszty są następnie przekazywane do rozliczenia kierownictwu.
 • Wiadomości
  Funkcjonalność umożliwia bieżącą komunikację z pracownikami poprzez wysyłanie pojedynczych lub zbiorczych wiadomości tekstowych.

 

 

do góry

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij