18.07.2023

Gospodarka odpadami łączenie systemu Symfonia ERP z bramką BDO

Gospodarka odpadami łączenie systemu Symfonia ERP z bramką BDO.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają odpady muszą od 2018 roku prowadzić ich ewidencję w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych – BDO na swoim indywidualnym koncie.

Od 1 stycznia 2020 roku można prowadzić ewidencję odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. Połączenie firmowego systemu Symfonia ERP z bramką BDO znacząco ułatwia spełnienie tego obowiązku.

MAP solutions proponuje szereg rozwiązań indywidualnych pozwalających na oszczędność czasu i automatyzację procesów związanych z ewidencją odpadów takich jak:

 • Implementacja wymiany danych z bramką BDO;
 • Implementacja wydania odpadu;
 • Implementacja przyjęcia odpadu;
 • Zestawienia i wydruki.

Skontaktuj się z nami.

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego BDO na dokumentach.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań) są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzują, w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencję musi prowadzić każdy podmiot, który wytwarza lub gospodaruje odpadami. Jeśli twoja firma nim jest, to bez wpisu w rejestrze BDO nie może przekazywać odpadów, na przykład firmie transportującej.

Od tej zasady jest jednak wiele wyjątków. Na przykład wyłączone spod obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są odpady komunalne albo inne, jeśli powstają w określonych ilościach.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i są objęci systemem odbioru odpadów komunalnych, są traktowani jako wytwórcy odpadów komunalnych. Takie podmioty nie muszą prowadzić ewidencji, ani rejestrować się w BDO.

Za odpady komunalne nie mogą natomiast zostać uznane:

 • odpady z produkcji;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • odpady z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa;
 • odpady ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osady ściekowe;
 • pojazdy wycofane z eksploatacji.

Jak wygląda ewidencja w BDO?

Katalog odpadów.

Ewidencja odpadów w BDO musi być prowadzona zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Oznacza to, że osobno trzeba ewidencjonować poszczególne rodzaje odpadów. Tych rodzajów jest kilkaset, ale w systemie BDO, w zakładce Ewidencja odpadów, możesz wybrać z listy te, które chcesz zaewidencjonować i sukcesywnie dodawać informacje o ilości odpadów wytworzonych i przekazanych.

Pełna ewidencja odpadów.

Żeby prawidłowo pozbyć się odpadów, musisz stworzyć w BDO kartę przekazania odpadów.

Na karcie wpisujesz między innymi masę odpadów, ich kod, adres firmy, która transportuje odpady, numer rejestracyjny pojazdu, który odbierze od ciebie odpady, adres przejmującego odpady (na przykład firmę prowadzącą przetwarzanie odpadów) oraz datę i godzinę ich przekazania.

Uproszczona ewidencja odpadów.

Uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić firmy, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne, w ilości do 100 kg rocznie;
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
 • transportują odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów;
 • władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Przy uproszonej ewidencji wymagane jest tylko wypełnienie karty przekazania odpadów i nie musisz sporządzać elektronicznych kart ewidencji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z ewidencją odpadów MAP solutions oferuje szereg rozwiązań indywidualnych pozwalających na połączenie systemu Symfonia ERP z bramką BDO. Wiele procesów związanych z ich przekazaniem i późniejszym transportem da się jednak usprawnić i zautomatyzować, dzięki odpowiednim rozwiązaniom informatycznym.

W MAP solutions stworzyliśmy rozwiązanie integrujące System Symfonia ERP z systemem BDO poprzez funkcjonalność API.

Można w nim odnaleźć następujące funkcjonalności:

1. Niezbędne dla podmiotów Przejmujących i Transportujących odpady.

Obsługę odebrania odpadów na podstawie Karty Przekazania Odpadu (KPO) i przesłanie informacji zgodnie z wymaganiami systemu BDO, zawierającą:

 • Odczyt danych szczegółowych KPO z bramki BDO na podstawie dostarczonego wydruku;
 • Uzupełnienie dostępnych danych w oknie wjazdu na podstawie KPO;
 • Wygenerowanie tzw. odrzucenia KPO i wysłanie na bramkę BDO, w przypadku niezgodności innych niż waga
  i klasyfikacja towaru;
 • Uzupełnienie danych dokumentu magazynowego przyjęcia o numer KPO i jego status;
 • Zapis danych karty do bazy danych programu;
 • Obsługę dostaw bez karty KPO;
 • Obsługę dostaw towaru zbiorczego;
 • Obsługę odrzucenia KPO podczas wyjazdu pojazdu;
 • Automatyzację aktualizacji statusu KPO poprzez odpytanie bramki.

2. Niezbędne dla podmiotów Przekazujących odpady.

Obsługę przekazania surowców i odpadów, zawierającą:

 • Dodanie i obsługę dodatkowego podmiotu wymaganego na potrzeby ewidencji
  (odbiorca lub przewoźnik – w zależności kto jest płatnikiem);
 • Automatyczne generowanie i eksport do bramki BDO dokumentu KPO  na podstawie danych wyjazdu;
 • Umożliwienie obsługi KPO, wygenerowanej w zewnętrznym programie, wraz z opcją wyszukania i pobrania danych karty,
  wyboru płatnika, itd;
 • Uzupełnienie danych dokumentu przyjęcia o numer KPO i jego status;
 • Obsługę wydania towaru zbiorczego;
 • Automatyzację aktualizacji statusu KPO poprzez odpytanie bramki.

3. Narzędzia, zestawienia i wydruki wymagające zmian w związku z nowymi przepisami o obrocie odpadami, m.in.:

 • Fakturowanie;
 • Ewidencjonowanie danych o obrocie odpadami, wraz z:
  • Eksportem do MS Excel wybranych dokumentów,
  • Eksportem na bramkę BDO z wyborem zakładki (powiązanie poprzez typ dokumentu);
 • Modyfikacje wydruków dokumentów magazynowych w zakresie prezentacji numeru KPO;
 • Modyfikację zestawień pod kątem obsługi dodatkowych typów dokumentów.

Zapytaj o szczegóły, dopasujemy rozwiązanie do potrzeb Twojej firmy. Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij