22.10.2019

Zmiany prawne – Biała Lista VAT i Split Payment bez tajemnic

Nadchodzące zmiany prawne, które przygotował ustawodawca, zmieniają prowadzenie biznesu w Polsce.

Do najważniejszych i w części już obowiązujących nowości można zaliczyć zasady weryfikacji kontrahentów biznesowych.
Od 1 września 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy (Ustawa o VAT z 12 kwietnia 2019 r.), które wymagają, w przypadku transakcji przekraczających kwotę 15 tys. złotych, rozliczenia każdej z nich za pomocą numerów kont figurujących na tzw. Białej Liście Podatników VAT — czyli wykazie rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców.

Biała Lista Podatników VAT – co to?

To specjalna lista z numerami kont udostępniona w Internecie. Każdy przedsiębiorca może łatwo i bezpłatnie sprawdzić, czy figuruje tam rachunek jego kontrahenta. Wykaz ten jest administrowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i udostępniany w Biuletynie Informacji Ministerstwa Finansów, a także w serwisie CEIDG. W rejestrze obok numerów rachunków rozliczeniowych, znajdą się również numery identyfikacyjne przedsiębiorców (NIP, REGON, KRS, PESEL), adresy, nazwy podatników, a także dane osób reprezentujących podmiot.

Sankcje za niestosowanie Białej Listy będą obowiązywać od 1 stycznia 2020.

Co grozi przedsiębiorcy za niestosowanie Białej Listy?

Przelew powyżej 15 tysięcy złotych, który trafi na konto spoza Białej Listy, spowoduje sankcje zarówno w zakresie VAT i podatku dochodowego. Innymi słowy: jeśli przedsiębiorca dokona przelewu na rachunek, który w dniu zlecenia przelewu nie figuruje na Białej Liście Podatników VAT, to:

– Nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzieli płatność wynikającą z jednej faktury;

– Będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Jak uniknąć kar?

Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia sankcji w podatku VAT, PIT lub CIT, pod warunkiem zawiadomienia w ciągu 3 dni, naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla sprzedawcy o dokonaniu płatności na rachunek niewskazany w rejestrze.

Split payment – kolejny istotny obowiązek 

Od 1 listopada 2019, w niektórych branżach, zostanie wprowadzona obowiązkowa metoda płatności za część faktur, na których widnieją towary lub usługi określane jako podatne na wyłudzenia skarbowe, to tzw. Split payment. Zastąpi on obecnie stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. W założeniu ma to wyeliminować nadużycia w rozliczaniu VAT.

Na czym to polega?

Split payment to konieczność podzielenia zapłaty za transakcję na dwa rachunki. Kwota netto trafia na ogólny rachunek podmiotu, a kwota podatku VAT, wynikająca z transakcji, na kolejny, powiązany rachunek VAT. Takie rachunki firmowe są tworzone przez banki automatycznie. Przepisy te dotyczą firm realizujących dostawy towarów i usług wymienione w załącznikach 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. Uzupełnia je załącznik (15), zawierający katalog towarów i usług. Ich nabycie powoduje obowiązkowe zastosowanie metody Split payment, w momencie realizacji płatności za fakturę, na której widnieje towar z załącznika.

Split payment będzie obowiązkowy aż dla 150 grup towarowych i usługowych, są to m.in:

• elektronika (procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde);
• wyroby ze stali, metale szlachetne oraz kolorowe;
• paliwa napędowe do aut, oleje opałowe i smarowe;
• handel częściami samochodowymi i motocyklowymi;
• prawa do emisji gazów cieplarnianych;
• odpady, złom, surowce wtórne;
• roboty budowlane;
• węgiel.

Wady i zalety tego rozwiązania

Powiązany rachunek VAT, od początku 2020 roku, będzie służył nie tylko do gromadzenia i rozliczania podatku VAT. Po nowelizacji prawa, przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych VAT, również do opłacania innych zobowiązań na rzecz państwa. Np. składek ZUS, podatku dochodowego, cła lub akcyzy. Ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców możliwość odmrożenia środków i wykorzystanie ich do regulowania innych zobowiązań podatkowych. Urzędom Skarbowym daje natomiast możliwość dokonywania egzekucji z rachunków VAT. Nie tylko należności z tytułu podatku VAT, ale także w PIT, CIT, ZUS, cła lub akcyzy.

Split payment – dla kogo?

Na szczęście Split payment nie będzie dotyczył wszystkich transakcji. Faktury nie przekraczające 15 tys. zł nie będą objęte tym obowiązkiem. W takim przypadku, jedynie od nabywcy będzie zależało, czy zastosuje ten model płatności. Transakcje przekraczające tę kwotę, niezależnie od ilości regulujących je przelewów bankowych muszą stosować się do nowego mechanizmu.

Obowiązek ten obejmie również podmioty zagraniczne nie mające siedziby na terenie Polski. Oznacza to dla nich konieczność obsługiwania płatności w oparciu o polskie przepisy prawa bankowego i prowadzenia rozliczeń za pomocą istniejących w Polsce rachunków rozliczeniowych i rachunków VAT.

O czym należy pamiętać

Należy pamiętać o zmianie w oznaczeniach na fakturze. Dla faktur o łącznej wartości dla danego kontrahenta – od 15 tys. zł należy wprowadzić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jest ona o tyle istotna, że za jej brak ustawodawca przewiduje sankcje w postaci niezaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowej kary z wysokości 30% VAT wskazanego na fakturze.

Jak uniknąć kar za uchybienia w stosowaniu Split payment

Odpowiedzialności można uniknąć jedynie w przypadku gdy sprzedawca poinformuje nabywcę o konieczności zapłaty w modelu Split payment i dokona korekty faktury, dodając zapis o mechanizmie podzielonej płatności, pod warunkiem, że nabywca rzeczywiście dokona zapłaty.

Czas wyzwań

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają duże ilości faktur, stoją przed wyzwaniem ich ścisłej kontroli. Wiąże się to ze skrupulatnym sprawdzaniem każdej z nich. Szczególnie w zakresie poprawności numerów kont figurujących w Białej Liście oraz podziału kwot transakcji wynikających z mechanizmu Split payment. Można temu zapobiec korzystając z aplikacji ułatwiających i automatyzujących przelewy bankowe. Taką możliwość daje aplikacja MAP solutions – NASZ BANK. Posiada ona zaimplementowany system automatycznej weryfikacji numerów kont bankowych i weryfikacji kontrahenta przy dokonywaniu przelewu bankowego. Sprawdzi status kontrahenta i poprawność kont bankowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij