01.12.2023

Aktualizacja Symfonia ERP 2024

 

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Symfonia/Symfonia ERP 2024.

Poniżej przedstawione zostały główne zmiany w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach pomocy produktów.

 

Finanse i Księgowość

1.Nowe okna Zapisy i Obroty na kontach

 • Możliwość otwierania wielu okien jednocześnie;
 • Zaawansowane metody filtrowania – maski kont;
 • Zaawansowane metody filtrowania – filtry w kolumnach;
 • Rozwijanie grupowe w oknie obrotów;
 • Filtrowania kont według ich typu: bilansowe, wynikowe, pozabilansowe;
 • Zapisanie własnego widoku;
 • Przejście z okna Obrotów do okna Zapisów z uwzględnieniem zaznaczonego konta;
 • Prezentacja podmiotu z zapisu konta przeciwstawnego;
 • Dodanie notatki w oknie zapisów;
 • Pełna kontrola nad zapisami i obrotami;
 • Zwiększenie efektywności pracy.

2. Prezentacja numeru i daty KSeF na dokumentach.

3. Rozszerzenie wymiany danych w importach dokumentów o numer i datę KSeF.

4. Nowa metoda eksportu do MS Excel, niewymagająca posiadania programu na komputerze, który generuje zestawienie.

 

Handel

Zmiany funkcjonalne i nowości

1. Nowe formatki dokumentów magazynowych

 • dokumenty o charakterze rozchodu (WZ, RW, IN-);
 • dokumenty o charakterze przychodu (PZ, PW, IN+).

2.Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów sprzedaży.

3.Obsługa KSeF w IOrec/API/COM (ITG, 3.0, RDF).

4. Aktualizacja/odświeżenie kartoteki sprzedaży po wysyłce KSeF i po odświeżeniu statusu KSeF.

5. Dedykowany przycisk związany z KSeF w kartotece sprzedaży i skrót dla wysyłki.

6. Numer KSeF i data wystawienia KSeF na wydrukach dokumentów sprzedaży zagranicznej.

7. Wykluczenie z wysyłki dokumentów wystawionych w wybranych działach i typach dokumentów.

8. Automatyczna wysyłka dokumentów bezpośrednio po wystawieniu.

9. Okno ustawień KSeF w Handlu.

10. Uprawnienie do zmiany ustawień KSeF podczas wystawiania dokumentu.

11. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów zakupu.

12. Odblokowanie wysyłki korekty bez numeru KSEF faktury korygowanej.

13. Uprawnienie do wystawiania faktury do KSeF w Handlu.

14. Uprawnienie do wysyłania faktury do KSeF w Handlu.

15. Skrócenie statusów prezentowanych w kartotece zakupu/sprzedaży.

16. Mechanizm (Integrator) pobierania faktur zakupu z Symfonia Obieg Dokumentów do Symfonia Handel.

 

Zarządzanie produkcją

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono schemat generowania nazwy dostawy utworzonej w produkcji (w przypadku odznaczonych opcji „Generowanie nr seryjnych” lub „Generowanie nr partii” i wypełnionym polu szablon numeracji w numerze dostawy pojawiał się numer PW a powinien numeru zlecenia produkcyjnego);
 • Naprawa błędu, który uniemożliwiał rozliczanie i zamknięcie zleceń z listy zleceń zakończonych;
 • Poprawiono wydajność programu (ładowanie wydruków, BOMu, rozliczanie i zamknięcie zleceń produkcyjnych);
 • Naprawiono problem, który powodował powstawanie wpisów z zerową ilością zarezerwowaną (zakładka Rezerwacje w module Handel);
 • Naprawiono błąd w Szczegółowej Kontroli Dostaw, który powodował zmianę ilości w kolumnie „Plan” w zakładce BOM;
 • Kalkulacja czasu jednostkowego oraz łącznego czasu produkcji w karcie technologicznej uwzględnia operacje ze stałym czasem;
 • Naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu po dodaniu operacji do marszruty produkcyjnej i bezpośrednim przejściu do kalkulacji;
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie zwrotów dla niektórych indeksów towarowych;
 • Naprawiono błąd, który powodował zmianę precyzji w kolumnie „Plan” na zakładce BOM w zleceniu produkcyjnym;
 • Poprawiono obszar zbiorczych przesunięć międzymagazynowych (system traktował dostawy o dokładnie takiej samej nazwie jako jedną);
 • Naprawiono błąd, który podczas zamykania zlecenia powodował pojawienie się komunikatu „Istnieją niezapisane zmiany w dokumencie. Czy chcesz kontynuować zamykanie okna?”;
 • Poprawiono obszar związanych z przyjmowaniem dużej ilości indeksów odpadów na zleceniu produkcyjnym;
 • Zablokowano możliwość wpisywania ujemnej ceny i ujemnej ilości w zakładce Koszty w karcie technologicznej.

Zmiany technologiczne

 • Zmiana kolumny FixedPrice na FixedTime w tabeli MF.ProductionOperation i MF.Production-PlanDetail;
 • Zmiana wystawiania danych do scriptingu w oknie zlecenia (zmieniły się obiekty zwracane po wystawieniu dokumentów magazynowych);· Optymalizacja zapytań w obszarze Zapotrzebowanie Produkcja;
 • Optymalizacja raportów (Zmiana funkcji [MF].[GetQTYInMaked] – funkcja korzysta z wi-doku vBOMQTYProduced);
 • Optymalizacja obliczeń czasu i wartości nominalnej dla operacji ze stałym czasem;
 • Optymalizacja sposobu pobierania danych w obszarach jednostek miar;
 • Dodanie indeksów dla pól ProductionOrderId w tabeli HM.MG oraz ProductionLineId w tabeli HM.MZ.

Zmiany wprowadzone w tabelach/widokach modułów

 • ALTER TABLE [MF].[ProductionReceipt];
 • CREATE OR ALTER VIEW [MF].[vBOMQTYProduced];
 • CREATE OR ALTER VIEW [MF].[vOrderQTYProduced];
 • CREATE OR ALTER FUNCTION [MF].[GetQTYInMaked];
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionOperation];
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionPlanDetail];
 • INSERT TO TABLE [MF].[ProductionSysSettings];
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionReceiptBOM & ProductionOrderBOM];
 • UPDATE TABLE [HM].[MG] ProductionOrderID;
 • UPDATE TABLE [HM].[MZ] ProductionLineID & ProductionOrderTrash;
 • UPDATE TABLE [MF].[ProductionSysSettings].

Symfonia ERP Panele Meldunkowe

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono działanie parametru „Ustaw kontrahenta z zamówienia na dokumentach”;
 • Naprawiono błąd w obszarze Szczegółowej Kontroli Dostaw, który po naciśnięciu przycisku „Wypełnij pobranie” mógł powodować zamknięcie aplikacji;
 • Poprawiono walidacje w obszarze operacji produkcyjnych (uwzględnienie poprzedników operacji);
 • Naprawiono błąd, który powodował problem z odświeżaniem informacji o wykonanej ilości dobrej podczas wyboru operacji na zleceniu produkcyjnym;
 • Poprawiono walidację, która sprawdza czy baza danych jest skonwertowana do uruchamianej wersji programu;
 • Poprawiono odświeżanie statusu zlecenia produkcyjnego po wykonaniu operacji produkcyjnej;
 • Naprawiono błąd, który powodował brak widocznego przycisku „Zakończ zlecenie” dla zleceń z rezerwacją numerów seryjnych;
 • Poprawiono działanie rezerwacji wyrobu w przypadku przyjęć i korekt z poziomu paneli meldunkowych. · Usunięto widoczność operacji zaplanowanych ze zleceń zamkniętych w widoku Moje operacje;
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować problem z pobraniem z magazynu niektórych indeksów towarowych;
 • Poprawiono parametry wydruku przy etykiecie zbiorczej (generowanie ilości etykiet w oparciu o okno „Podaj ilość etykiet”);
 • Naprawiono błąd w obszarze skanowania operacji, który powodował brak widoczności podpowiadanych operacji i stanowisk;
 • Naprawiono problem, który powodował problem z pobraniem półproduktu wytworzonym na zleceniu podrzędnym do zlecenia głównego.

Moduł Symfonia ERP Prognozowanie Zapotrzebowania na Towary i Surowce

Poprawki i modyfikacje

 • Zapotrzebowanie produkcja – naprawiono błąd, który powodował nie wyświetlanie wszystkich surowców związanych z planem produkcyjnym;
 • Handel analiza – poprawiono działanie parametru „Uzupełnij do stanu minimalnego” (parametr nie uwzględniał towarów, które w chwili generowania zapotrzebowania posiadały zerowy stan magazynowy);
 • Handel analiza – poprawiono działanie parametru „Uzupełnij do stanu minimalnego” (parametr nie uwzględniał towarów, które w chwili generowania zapotrzebowania posiadały zerowy stan magazynowy);
 • Handel analiza – poprawa w obszarze filtrowania (filtr założony w określonym okresie automatycznie ustawiał się na innych okresach).

 

Obszar Wspólny

 • Uproszczono proces w kreatorze połączenia z AppSymfonia. Zmieniono nazwę przycisku (i okien kreatora) na Symfonia KSeF;
 • Zmieniono domyślny katalog instalacji programów Symfonia ERP na: C:\Program Files (x86)\Symfonia\Symfonia ERP\;
 • Dodano link kierujący do eSklepu w nawigacji programów Finanse i Księgowość oraz Handel.

Konwersję firmy można wykonać od wersji 2023.

Linki do dokumentacji

Linki do pobrania

Wersja jest również dostępna do pobrania bezpośrednio z programu przez mechanizm Symfonia Aktualizacje od wersji 2023.2

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w formacie PDF wzbogaconym o zrzuty ekranu dotyczące poszczególnych funkcjonalności.

Wydanie Symfonia ERP 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij